Výsledky zápisu do MŠ 2018/2019

 

Vyhlášení výsledků o přijímaní dětí do mateřské školy pro školní rok 2018/2019

 

1 – Přijat(a)

2 – Přijat(a)

3 – Přijat(a)

4 – Přijat(a)

5 – Přijat(a)

6 – Nepřijat(a)

7 – Přijat(a)

8 – Přijat(a)

9 – Nepřijat(a)

10 – Přijat(a)

11 – Nepřijat(a)

12 – Přijat(a)

13 – Přijat(a)

14 – Přijat(a)

15 – Přijat(a)

16 – Přijat(a)

17 – Nepřijat(a)

18 – Přijat(a)

Schůzka s rodiči pro nově přijaté děti se bude konat 25.6.2018 od 16,30 hodin.

Rozeslána budou poštou jen rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy.

Pro nový školní rok 2018/2019 se uvolnilo celkem 14 míst, 14 míst bylo obsazeno dle platných kritériích, s kterými jste byli seznámeni v rámci zápisu dítěte do mateřské školy ve formuláři žádost o přijetí dítěte do mateřské školy.

Děti byly seřazeny podle věku a bydliště, přednost měly děti spádové, poté děti podle věku od nejstaršího po mladší nespádové.

V případě, že se někdo dostal i do jiné školky dejte nám vědět, uvolníte tak místo pro děti, které do mateřské školy nebyly přijaty. Budeme pak kontaktovat rodiče nepřijatých dětí podle pořadí (kritérií).

 

 

Zveřejněno dne: 5.6.2017