Provozní doba mateřské školy

 

 

MŠ 1 „Koťata“ 7,15 hod. – 16,30 hod.

MŠ 2 „Motýlci“ 7,30 hod. – 16,00 hod.

Do mateřské školy přivádí dítě zákonný zástupce nebo osoba rodiči pověřená do 8.15 hodin. Dítě musí být osobně předáno učitelce, která má v danou dobu službu v mateřské škole. V poledne lze dítě vyzvednout v době od 11,45 hod. do 12,15 hod. Odpoledne od 14,30 hod. až do uzavření mateřské školy. V 16,30 hod. se mateřská škola uzavírá.

Po dohodě s učitelkou lze domluvit jiný příchod, popř. odchod dítěte z mateřské školy.