Akce ZŠ

AKCE ŠKOLY ČERVEN 2018

1.6. Den dětí ve škole – turnaj smíšených družstev ZŠ ve vybíjené, program proběhne na fotbalovém hřišti. Sraz dětí ve škole je v 8:00 hod, návrat do školy na oběd.

2.6. Pochod Vévody Štěpána Bavorského – účastní se vybrané děti – zpěv, tanec.Sraz dětí je v 15:00 hod. u kostelů

3.6. Vyjížďka povozem v dobovém obleku do Srbska a zpět. Děti se dostaví v 9:30 na náves. Průvod vychází z Tetína v 10:00 hod.Zpět odveze děti auto hasičů přímo na dětský den na fotbalové hřiště.

8.6. Den s Myslivci – program na Damilu s myslivci, opékání buřtů místo svačiny.  Sraz dětí ve škole/KD/ je v 8:00 hod. Návrat do školy/ KD/ ve 13:00 na oběd. Vhodné oblečení do přírody, pokrývka hlavy, v případě deště pláštěnka, dostatek pití. Nastříkat proti klíšťatům, doma důkladně prohlédnout.

11.6. Divadlo Nekonečný příběh – Kladno – týká se 3., 4. a 5. ročníku. Sraz dětí ve škole nejpozději v 7:45. Návrat na oběd. Placeno z konta Akce.

11.6. RAK – návštěva vystoupení taneční školy v Berouně. Odjezd autobusem v 7:30 hod z návsi. Týká se 1. a 2.r.

19.6. Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáků od 16,30 hod. v KD

24.6. neděle – 1. dětská olympiáda –  od 10-15 hod na fotbalovém hřišti Tetín. Prosíme rodiče o pomoc na stanovištích. Kdo bude chtít pomoci, spojí se s p. ředitelkou- 724742928

25.6. Výlet do mini zoo v Karlštejn

26.6. – 27.6. Výlet na kolech a na lodích s přespáním v kempu v Srbsku. Zajistěte dětem včas spacák, karimatku a dejte do pořádku kolo,helmu.

Obracíme se na rodiče s prosbou, kdo má  auto dodávku, nákladní, zda by nám neodvezl 8 lodí ráno  26.6.v 7 – 8 hod pod železniční most a 27.6. mezi 7 – 10 zpět do školy.

28.6. Odevzdávání učebnic– slepené, vygumované, v případě  zničení, počítejte s finanční náhradou, vyhodnocení aktivity, sběrů atd, BOZP na prázdniny

29.6. Vysvědčení, pasování prvňáků a loučení s 5.ročníkem – prezentace dětí pro rodiče, tímto vás očekáváme v  od 8 – 10 v KD Tetín

Podrobnou organizaci závěrečného školního týdne obdržíte včas emailem.

Od 1.6. budou opět svačiny v ZŠ/ KD/. Pouze ti co mají objednáno. Platba za tyto svačiny bude stržena jídelnou, až v  červenci.Pokud bude mít zájem i někdo jiný, nutno se přihlásit ve školní jídelně .