Školní jídelna

 

Přihláška ke stravování

 

Telefonní kontakt pro odhlašování stravy: + 420 311 572 861. Stravu lze odhlásit do 8,00 hod. na ten samý den.

Provozní doba:


9.45 – 10.15 – dopolední svačina/ děti si nosí vlastní/

MŠ 2
9.00 – 9.30 – dopolední svačina ze ŠJ Králův Dvůr – zajistí výdejna MŠ 2.

Provozní doba:

11.30 – příjem jídla od pracovníka ŠJ, měření teploty, zápis a dohřátí jídla dle potřeby teploty 60. stupňů C

11.45 – 13.30  – výdej oběda MŠ a ZŠ, evidence obědu, skládání bílého nádobí do myčky

13.30 – 14.30 – mytí černého nádobí

14.30 – výdej svačin dětem MŠ, ZŠ kuchařkou

14.45 –  15,30  – mytí podlahy, pracovních ploch ve výdejně, jídelně

Oběd je dovážen z firmy Školní jídelna Králův Dvůr. Zajištěno smlouvou o stravování.

Pracovnice v provozu školní výdejny v základní škole p. Červená zajišťuje výdej stravy. Pitný režim pro děti je zajištěn z vlastních zásob a ve školní výdejně pro ZŠ a MŠ zvlášť v termonádobách.

Zásady provozu

Provoz  školní jídelny se řídí Vyhláškou č.107/20005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je vybírán z nabídky jídelny na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny Králův Dvůr.

 

Organizace při výdeji stravy

Strávník si odloží věci v chodbě na vyhrazená místa ( věšáky a lavičky ), umyje si ruce  a pokračuje do jídelny. Stojí u okénka k výdeji hlavních jídel. Kuchařka mu vydá polévku, sedne si na své místo. Po konzumaci odnese talíř na sběrové okénko nebo lavici a jde si stoupnout k okénku výdeje na hlavní jídlo,  moučník, salát, kompot apod., u stolečku si nalije nápoj . Po ukončení oběda strávník odnáší použité nádobí s případnými zbytky do okénka nebo na lavici pro použité nádobí .

V případě nevolnosti upozorní strávník přítomný pedagogický dozor.

Pedagogický dozor je zajištěn po celou dobu vydávání jídel nepřetržitě.

Strávníci jsou povinni se chovat v jídelně ohleduplně v souladu s hygienickými předpisy a společenskými pravidly při stolování. Dbají pokynů pedagogického dozoru a kuchařek.

do jídelny na dvoře.

Zaměstnanci školy, kteří si odnášejí oběd ve vlastních nádobách, si vyzvedávají oběd po skončení výdeje jídla.

 

Jídelní lístek

Na každý týden je zveřejněn na obvyklém místě v jednotlivých odděleních.