Naše škola

Pedagogické složení  ZŠ:
Ředitelka, učitelka 1. ročníku:                       Mgr. Štencová Jitka
Třídní učitelka, učitelka 1.- 5. ročníku:         Mgr. Bowdery Bohuslava
Třídní učitelka, učitelka 2.- 4. ročníku:         Mgr. Sakačová Stanislava
Další učitelé:                                                    Mgr. Malířová Ladislava,  Bc. Fafková Petra, Bartoníčková Alena

vychovatelky ŠD:                                             Malčeková Karolína DiS., Bc. Kateřina Stránská, Bartoníčková Alena

Asistenti pedagoga :/ pro děti s poruchou/:  Malčeková Karolína DiS., Bc. Fafková Petra,
Bc. Kateřina Stránská,  Lucie Větrovcová, Dana Pikartová

Pedagogické složení MŠ:
Zástupce ředitele: Mgr. Malířová Ladislava
Třídní učitelka MŠ1: Malířová Denisa Laura
Třídní učitelka MŠ2: Burden Fainová Eva
Další učitelé: Hirnerová Gabriela – logopedický asistent
Provozní pracovníci na část. úvazek :
Červená Monika –   výdej jídla, úklid ZŠ a MŠ2
Burianová –  administrativní pracovnice
Andrea Sládková – výdej jídla, úklid MŠ1
Základní škola pracuje jako trojtřídní, kde je samostatný 1.ročník, dále jsou spojené ročníky 2. a 3. ve třídě první a ročníky 4. a 5. ve třídě druhé. Ve škole je vyučována  odborníky matematika, angličtina a informatika  – p. uč. Mgr. Bowdery a  český jazyk, přírodověda, vlastivěda a prvouka – p.uč. Mgr. Sakačová. Tělesnou výchovu a výtvarnou výchovu a některé hodiny  v 1.ročníku / prvouka, klíčové kompetence a informatika / vyučuje p. uč. Bc. Fafková a literární výchovu od 2.ročníku p. uč. Mgr. Malířová Ladislava.

Provoz školy: Škola se otevírá v 6.45, děti relaxují v ranní družině do 7.45, pak v 7.55 hod. společně odcházejí do tříd na vyučování s paní učitelkami. V pondělí a v pátek probíhají tzv. komunitní kruhy, kde děti společně diskutují, plánují a vzájemně se hodnotí. Vyučovací hodina trvá 45 minut, následuje  krátká přestávka a další hodina. Po 2 hodinách následuje velká přestávka na svačinu a proběhnutí na zahradě na čerstvém vzduchu. Další 2 hodiny vyučování s přestávkami na WC a tělovýchovnými chvilkami trvají do 12 hodin. Od 12 hod  se v jídelně  vydává oběd, který je dovážen ze školní jídelny Králův Dvůr ve výběru 3 jídel.  V  polední přestávce si děti hrají a odpočívají do 14,00 hodin. Od 14,00 hod  mají žáci odpolední družinu a kroužky.  V úterý má 3.-5. ročník odpolední vyučování do 14,45 hod.  Družina končí v 16, 30 hod., lze na základě předchozí domluvy zajistit dohled nad dětmi déle.

Školní družina:
Provoz ŠD:

pondělí – pátek    6,45- 7,45 v ŠD              /12.00/ 13.00 – 14.00                   14.00 – 16,00             16,00 – 16,30

Rozvrh vychovatelek –  ranní MŠ, družina- Malčeková Karolína Dis., Bartoníčková Alena,

Bc. Kateřina Stránská

Polední a odpolední družina – dle rozvrhu dohledu pedagogů

 

Denní rozvrh

6. 45 – 7.45         výchovná činnost organizační, rekreační a tělovýchovná

13.00 – 14.00       hygienická příprava na oběd, oběd, odpočinková činnost

14.00 – 16.00       zájmová činnost, vycházky dle rozvrhu školní družiny

16.00 – 16.30       hry, sebeobslužná činnost,domácí úkoly, postupný odchod dětí