Digitální věk ve školách

Logo_vzdelani_do_skol

Název projektu: Digitální věk ve školách

Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/51.0043

Název příjemce podpory: Q PRO 7 a.s.

 

Realizační tým projektu:

Hlavní manažerka projektu: Ing. Věra Řehulková – rehulkova@qpro7.com

Finanční manažer projektu:   Ing. Jan Procházka – prochazka@qpro7.com

Věcná manažerka projektu:   Mgr. Eva Klímová – klimova@qpro7.com

 

Název školy: Základní škola a mateřská škola Tetín

Koordinátor: Ing. Martin Krtek

Tento projekt byl podpořen v rámci výzvy IPo – Oblast 1.3 (výzva 51)  –  1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a jeho výstupy pomohou rozvoji nabídky dalšího vzdělávání směřujícího ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce Středočeského kraje a Ústeckého kraje.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvalifikace a odbornosti pedagogů z regionů Středních Čech a Ústecka, v oblasti využívání ICT ve výuce. Vyšší vzdělaností pedagogických pracovníků se zvýší zájem o další vzdělávání všech pracovníků škol, dojde ke zvýšení odborných kompetencí a dovedností pedagogických i nepedagogických pracovníků škol, k modernizaci výuky a snížení odchodu pedagogických pracovníků mimo pedagogickou oblast právě prostřednictvím nového, nastaveného a efektivního způsobu systému rozvoje lidských zdrojů pedagogických pracovníků. Pedagogové budou moci nahlédnout hlouběji do vybraných témat ICT vzdělávání a seznámit se s vytvořenými semináři.

Dílčí cíle projektu:

– zavést efektivní způsob vzdělávání formou best practice

– zavést ve školách roli „metodika ICT“

– na základě evaluací určit další rozvojové potřeby ve vzdělávání ve využívání ICT ve výuce

– podpořit vzdělávání pedagogů zvoleným ICT zařízením.

Klíčové aktivity projektu:     

  1. Vzdělávání ředitelů
  2. Mentoring a podpora pedagogických pracovníků škol
  3. Metodik ICT ve škole
  4. ICT – „co už máme“
  5. ICT – „co chceme“
  6. ICT – „oborové didaktiky“
  7. Evaluace

Monitorovací indikátory:

– 1314 podpořených pedagogických pracovníků regionů Ústecka a Středních Čech

– 1183 úspěšně podpořených PP

– 11 akreditovaných seminářů ve vzdělávání ICT.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.