Personální obsazení

 

Zástupce ředitele školy Mgr. Malířová Ladislava – pověřený vedením mateřské školy

 

Učitelky mateřské školy

MŠ 1   Malířová Denisa Laura, Bc. Kateřina Stránská, Mgr. Malířová Ladislava, Hirnerová Gabriela, Pikartová Dana

Asistent pedagoga: Andrea Sládková

MŠ 2   Burden Fainová Eva, Hirnerová Gabriela

 

 

Provozní zaměstnaci

Výdej stravy a úklid

MŠ 1   Červená Monika

MŠ 2   Senftová Věra, Červená Miluše

Hospodářka školy

Buriánová Jarmila

 

Logopedický asistent

Hirnerová Gabriela