Stravování

 

Telefonní kontakt pro odhlašování stravy: + 420 311 572 861. Stravu lze odhlásit do 8,00 hod. na ten samý den.

Přihláška ke stravování

Mezi stravováním jsou u dětí dodržovány odpovídající intervaly.

Děti jsou podporovány v dodržování pitného režimu v průběhu celého dne. Nápoje přístupny po celý den bez omezení.